Legislatie

...

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

»

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

»

LEGE nr. 468/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, publicata în M.O. cu numarul 551 din data de 29 iulie 2002

»

LEGE nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicata în Monitorul Oficial nr. 483 din data de 5 iulie 2002

»

LEGE nr. 291/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale, publicata în M.O. nr. 346 din data de 24 mai 2002

»

HOTARÂRE DE GUVERN nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronicã

»

LEGE nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M.O. nr. 790 din 12 decembrie 2001

»

HOTARÂRE DE GUVERN nr. 271 din 22 februarie 2001 privind infiintarea grupului de lucru "Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România"

»
»