Legislatie

...

Decizie civilă – Curtea de Apel București – Dosar nr. 2029/2/2012

Decizie civilă – Curtea de Apel București – Dosar nr. 2029/2/2012 – apel împotriva Hotărârii Arbitrale nr. 1/09.02.2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia:

Schimbă în parte hotărârea arbitrală apelată în sensul că:
- înlătură dispozițiile cuprinse la art. 6 din metodologie (Art. 6 – În caz de întârzieri la plata remunerației, importatorii și fabricanții datorează penalități la nivel de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la suma restantă.);
- înlătură dispozițiile cuprinse la art. 8 din metodologie (Art. 8 – Neprezentarea documentației prevăzute la art. 7 conferă dreptul organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor la plata unor penalități echivalente cu remunerația compensatorie pentru copia privată din luna anterioară. Dacă persoanele care dispun de aparate, de echipamente, dispozitive sau de suporturi de reproducere de pe hârtie nu au plătit nicio remunerație compensatorie pentru copia privată la data la care trebuie să prezinte raportul și refuză ori neglijează această obligație, organismului de gestiune colectivă îi este recunoscută dreptul la acțiune în vederea stabilirii întinderii daunelor astfel produse și realizarea dreptului.)
- constată că dispozițiile cuprinse în art. 10 din metodologie au produs efecte până la pronunțarea prezentei hotărâri, conform art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996;
- modifică art. 2 (Art.2 - Remuneraţia compensatorie este datorată și se plătește de către persoanele care dispun de aparate, de echipamente, dispozitive sau de suporturi de reproducere de pe hârtie organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) unic colector în sensul că „Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se plăteste de fabricanţii si/sau importatorii de suporturi de aparate, prevăzute în lista de la art. 3 din prezenta metodologie.”).

Astfel că metodologia va avea următorul conținut:
„METODOLOGIE privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată si cuantumul acesteia
ART. 1 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, prezenta metodologie reglementează obligaţia de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru aparate ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, precum si cuantumul acesteia.
ART. 2 Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se plăteste de fabricanţii si/sau importatorii de suporturi de aparate, prevăzute în lista de la art. 3 din prezenta metodologie.
ART. 3 Lista aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere ce permit reproducerea operelor de pe hârtie pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, precum si cuantumul acesteia este:
Nr. Crt. Aparat Remunerație
1. Fotocopiatoare 0,5%
2. Imprimante 0,5%
3. Scannere 0,5%
4. Aparate multifuncţionale cu/fără funcţie de fotocopiere 0,5%
ART. 4 Baza de calcul pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată se calculează astfel:
- la valoarea în lei în vamă pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere importate, conform declaraţiei vamale de import (D.V.I.) si facturii externe de import;
- la valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere introduse în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;
- la valoarea facturată fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulaţie a aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere de către fabricanţi.
ART. 5 Plata remuneraţiei compensatorii pentru copia privată se va face până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată, pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, indiferent care ar fi titlul dobândirii.
ART. 6 (1) Importatorii si fabricanţii de aparate ce permit reproducerea operelor de pe hârtie sunt obligaţi ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă desemnat unic colector un raport confidenţial privind: - valoarea în lei în vamă pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere importate, conform declaraţiei vamale de import (D.V.I.) si facturii externe de import; - valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere introduse în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;
- valoarea facturată fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulaţie a aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere de către fabricanţi.
(2) Este interzisă publicarea, distribuirea, reproducerea sau folosirea rapoartelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost create.
ART. 7 Remuneraţiile nu conţin taxa pe valoare adăugată.
ART. 8 Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.”


Descarca documentele anexate:

Decizie civilă – Curtea de Apel București – Dosar nr. 2029/2/2012
Pentru vizualizarea articolelor prezentate sub forma documentelor PDF anexate, va rugam sa urmati link-ul sau sa salvati fisierul apeland "Save Link As...". Pentru vizualizare veti avea nevoie de o aplicatie de redare a fisierelor PDF.
Puteti folosi Adobe Reader disponibil spre descarcare de pe site-ul producatorului: Descarca Adobe Reader